Naar de homepageMeer info over Foudloos.nlMeer info over hoe het werktMeer info over wat het kostOfferte aanvragen bij Foudloos.nlContact met Foudloos.nl

Foudloos.nl in het kort

Twijfelt u ook wel eens aan de inhoud van uw brief, folder, rapport of andere geschreven tekst? Maak dan gebruik van de expertise van Foudloos.nl.

U levert uw teksten aan via info@foudloos.nl.
Wij controleren alle Nederlandse teksten op spelling, stijl en interpunctie en verbeteren de fouten. Vervolgens krijgt u de verbeterde tekst terug.

Klik hier en vraag een vrijblijvende offerte aan.

Algemene voorwaarden

1. Gebruiksvoorwaarden

Het feit dat u gebruik maakt van de website van Foudloos.nl, betekent dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden van Foudloos.nl

2. Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten van programmatuur, teksten beelden en/of geluiden op de website van Foudloos.nl berusten bij Foudloos.nl. Duplicatie, distributie en publicatie van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van Foudloos.nl is uitsluitend toegestaan met voorafgaande toestemming.

Schriftelijke aanvragen stuurt u aan Foudloos.nl, info@foudloos.nl

3. Afwijzing van aansprakelijkheid

Ondanks voortdurende zorg en aandacht voor de website Foudloos.nl geeft Foudloos.nl geen garanties op de volledigheid, juistheid of actualiteit van de inhoud van de website Foudloos.nl.

Foudloos.nl kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade door het gebruiken van de website of de diensten van Foudloos.nl, de onmogelijkheid de website te gebruiken, uit de levering van diensten door Foudloos.nl of het gebrek aan levering van diensten door Foudloos.nl.

4. Kwaliteit aangeleverde teksten

Indien een tekst van dermate slechte kwaliteit is dat Foudloos.nl het onmogelijk acht deze tekst te verbeteren, zonder deze te herschrijven, behoudt Foudloos.nl zich het recht voor de tekst niet voor verbetering in behandeling te nemen. Wel bestaat de mogelijkheid de tekst te herschrijven. Indien uw tekst niet in aanmerking komt voor verbetering, doet Foudloos.nl u een passend aanbod.

5. Wijziging algemene voorwaarden

De inhoud van de website Foudloos.nl wordt regelmatig bijgewerkt. Foudloos.nl behoudt zich het recht voor de inhoud van de website Foudloos.nl te allen tijde en met onmiddellijke ingang te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

© Copyright 2004 Foudloos.nl. Alle rechten voorbehouden. | Algemene voorwaarden | Privacyverklaring | Colofon